Έρχεται το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

blog post 3414
Για τη λειτουργία του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο έχει συσταθεί από το Μάρτιο του 2011, αλλά δεν έχει λειτουργήσει, απαντά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.


Την ίδια ώρα που το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης προχωρά στην παροχή ρευστότητας, μέσω δανείων με χαμηλό επιτόκιο για κεφάλαια κίνησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με την αξιοποίηση-ανακατανομή αδιάθετων κοινοτικών κονδυλίων και ενώ συνεχίζει το πρόγραμμα εγγυοδοσίας, για την έκδοση εγγυητικών τραπεζιών επιστολών, «ένα άλλο Ταμείο, το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (αγροτικό ΤΕΜΠΜΕ), που συστάθηκε προ διετίας, εξακολουθεί να παραμένει στα χαρτιά», όπως αναφέρει ο κ. Λ. Αυγενάκης.

Στην προσπάθεια για επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη, ο αγροτικός τομέας μπορεί και πρέπει να παίξει καταλυτικό ρόλο.

Όλες οι κατά καιρούς εξαγγελίες των προηγούμενων κυβερνήσεων περί της ουσιαστικής λειτουργίας με επαρκή χρηματοδότηση του αγροτικού ΤΕΜΠΜΕ και με στόχο τη στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας-επιχειρηματικότητας, τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την τόνωση της διακίνησης, μεταποίησης και των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και την καταπολέμηση της ανεργίας στην περιφέρεια, εξακολουθούν δυστυχώς να παραμένουν γράμμα κενού περιεχομένου, ενώ παράλληλα πλειάδα προγραμμάτων-μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-13 βρίσκονται είτε στα στάδια των προκηρύξεων, είτε σε χρονοβόρες διαδικασίες αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων.

Όπως αναφέρει στην απάντησή του ο κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης: «το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες σύστασης του Ταμείου Δανειοδότησης με την επωνυμία «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» με κεφάλαια ύψους 300 και πλέον εκατομμύρια ευρώ, μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».Επισημαίνει ακόμη ότι: «στην παρούσα φάση, ολοκληρώνονται και οι διαδικασίες ενεργοποίησης του ΤΑΕ, καθώς, στις 15 Φεβρουαρίου, υπεγράφη η Συμφωνία Χρηματοδότησης, ενώ θα ακολουθήσουν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας, που είναι ή συγκρότηση της επενδυτικής επιτροπής, ο κανονισμός λειτουργίας, η προκήρυξη από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ και η μεταφορά των πόρων».

Για τις διαδικασίες λειτουργίας του Ταμείου και τη συνεργασία του με τις Τράπεζες δεν απαιτείται Υπουργική Απόφαση, δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις λειτουργίας του καθορίζονται σε σχετική ΚΥΑ, καθώς και στη Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης που υπογράφει η ΕΤΕΑΝ ΑΕ με τις Τράπεζες που θα επιλεγούν μετά τη σχετική προκήρυξη που θα προηγηθεί.

Όπως υπογραμμίζει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθ.Τσαυτάρης: «το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας είναι Ταμείο Δανειοδότησης και όχι Ταμείο Εγγυοδοσίας και στοχεύει στη χορήγηση χαμηλότοκων βραχυπρόθεσμων και μεσομακροπρόθεσμων δανείων από τις τράπεζες στους δικαιούχους Μέτρων του ΠΑΑ και, συγκεκριμένα, στους δικαιούχους των σχεδίων βελτίωσης (Μ121), της μεταποίησης (Μ123Α), καθώς και των ιδιωτικών επενδύσεων του Αξονα 3 (Μ311, Μ312, Μ313Β), με σκοπό την ενίσχυσή τους για τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της ρευστότητας και της οικονομικής ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο».

Η χρηματοδότηση του εν λόγω ταμείου θα γίνει με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), μέσω του ΠΑΑ. Ειδικότερα, οι πιστώσεις θα προέρχονται από τα παρακάτω Μέτρα με προϋπολογισμό ως ακολούθως:

Μέτρο 121: 71.490.000€ (Κοινοτική Συμμετοχή)
Μέτρο 123 Α: 21.447.000€ (Κοινοτική Συμμετοχή)
Μέτρο 311: 2.189.100€ (Κοινοτική Συμμετοχή)
Μέτρο 321: 2.189.100€ (Κοινοτική Συμμετοχή)
Μέτρο 313Β: 10.215.800€ (Κοινοτική Συμμετοχή)

Σημειώνεται ακόμα στο έγγραφο προς τον κ. Λ. Αυγενάκη ότι: «η ΕΤΕΑΝ ΑΕ θα τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό ανά μέτρο και οι δαπάνες που θα προκύπτουν από τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε δικαιούχους των ανωτέρω Μέτρων, θα βαρύνουν τον αντίστοιχο λογαριασμό του Μέτρου».


Πηγή: flashnews.gr