Η αντιμετώπιση της κυκλοθυμίας

blog post 5799Η κυκλοθυμία είναι μια συναισθηματική διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες περιόδους υπομανίας που ακολουθούνται από κατάθλιψη για τουλάχιστον 2 χρόνια.

Η διάγνωση γίνεται μόνον από ψυχίατρο.

Οι συχνές υποτροπές και η χρονιότητα του κυκλοθυμικού ψυχισμού συνιστούν αναγκαία την ψυχοθεραπεία. Η ύφεση των συμπτωμάτων, η ομαλοποίηση της συναισθηματικής διάθεσης και η πρόληψη μελλοντικών υποτροπών αποτελούν κεντρικούς θεραπευτικούς στόχους.

Η προτίμηση του είδους θεραπείας εξαρτάται από εσάς. Π.χ. η ψυχανάλυση είναι μακροχρόνια θεραπεία και εστιάζεται στα ασυνείδητα κίνητρα των συμπτωμάτων, ενώ η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία εντοπίζει το πρόβλημα στο παρόν και στην τρέχουσα συνείδηση του ατόμου.

Η χρήση σταθεροποιητικών της διάθεσης ή/και αντικαταθλιπτικών φαρμάκων ενδείκνυται στις ανθεκτικότερες περιπτώσεις αλλά πάντα υπό την παρακολούθηση ψυχιάτρου.

ΠΗΓΗ